Kva er EPA og DHA?

EPA (Eicosapentaensyre) og DPA (Docosahexaensyre) er dei to livsnødvendige (essensielle) fleirumetta feittsyrene  kroppen vår må ha for at kroppen vår skal fungere optimalt. EPA og DHA vert ikkje danna i kroppen vår, difor vi må i få desse næringsstoffa tilført i eit balansert kosthald eller som kosttilskot. Realiteten i dag er at kosten vår inneheld for lite omega-3 og for mykje omega-6 , difor treng dei fleste tilskot av omega-3.

Forsking har vist positiv effekt av desse feittsyrene m.a. på:

 •  Hjerte-karsjukdomar

 •  Psykiske sjukdomar

 •  Revmatisme

 • Hud m.m

EPA:

 • EPA: Redusert lipidnivå, særleg Triglycerid

 • Hindrar blodpropp

 • Hindrar åreforkalking 

 • Stabilisert hjerterytme

 • Motverkar betennelse 

 • Motverkar depresjon og andre psykiske sjukdomar

DHA

 • Blodtrykk senkande

 • Nødvendig for normal vekst og utvikling av sentralnervesystem og auger 

 • Viktigaste feittsyra i  hjernen vår.

 • Auka spermmobilitet.

 • Betre vektkontroll (auka feittforbrenning).


Kva inneheld sjølve kapselen?

Gelatin, glycerol, lemon, vatn. 


Kva er tilrådd døgndose av Omega- 3?


Kvifor er det tilsett vitamin D i Dr Choice sine kapslar?

Vi tilrår ei dose for friske på  2-3 kapslar.

 Ved særlege behov som f.eks revmatisme, psoriasis, hjerte/kar sjukdomar: inntil 4 kapslar.

Fleire studiar har vist at ei stor nok dose til å gi ei ballanse mellom omega-6 og omega-3 på 3:1 eller lågare, er nødvendig for at vi skal få den helsevinsten vi ønskjer. Då må omega-3 dosen vere så store som 2-3 kapslar dagleg.


Svært mange menneske har for lite vitamin D i blodet. Dagleg inntak etter nordiske tilråding er for barn 10 microgram per dag, for vaksne/eldre er det anbefalte 20 microgram per dag. Vår olje er difor  tilsett vitamin D for å vere med på å sikre tilstrekkeleg dagleg dose vitamin D.

Eit  normalt D-vitamin nivå hos barn og vaksne kan vere med på å redusere faren for utvikling av ei rekke sjukdomar. 

Det gjeld m.a. :

 • hjerte- og kar sjukdomar

 • ulike kreftsjukdomar 

 • influensa, 

 • depresjon 

 • kronisk utmatting

 • autoimmune sjukdomar 

 • MS 

 • diabetes type 1 

 • osteoporose