Ny studie fra Cochrane Review: Omega-3 kan redusere risikoen for tidlig fødsel

En ny undersøkelse fra Cochrane Review har funnet ut at økta inntak av Omega-3 langkjedede flerumettede fettsyrer under graviditet kan redusere risikoen for tidlig fødsel – med så mye som 42 prosent.

Dr.choice fødsel studie.png

Forskerne undersøkte data fra 70 randomiserte kontrollerte studier, som involverte 19.927 kvinner og sammenlignet Omega-3 fettsyrer under graviditet med placebo eller ingen Omega-3.for å vurdere effekten på maternelle, perinatale og neonatale utfall.

"Vi forstår ennå ikke helt årsakene til tidlig fødsel, så det har alltid vært en utfordring å forutse og forhindre tidlig fødsel. Dette er en av grunnene til at Omega-3-tilskudd i svangerskapet har så stor interesse for forskere rundt om i verden,"
skriver lektor Philippa Middleton fra Cochrane Pregnancy and Childbirth og South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI).

De fant at både tidlig fødsel (før 37 uker) og tidlig prematur fødsel (før 34 uker) ble redusert hos kvinner som tok Omega-3 sammenlignet med de som ikke tok Omega-3. De registrerte reduksjoner på 11 prosent og 42 prosent.

Forfatterene mente at Omega-3 var assosiert med en "mulig redusert risiko" for perinatal død og redusert risiko for lav fødselsvekt.

"Det finnes ikke mange muligheter for å forhindre for tidlig fødsel, så disse nye funnene er svært viktige for gravide kvinner, babyer og helsepersonell," sa lektor Philippa Middleton fra Cochrane Pregnancy and Childbirth og South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI).

Hele artikkelen og mer informasjon om funnene kan du lese her på Cochrane sine sider her

Therese Hagen