60% mindre omega-3-fettsyrer i oppdrettslaks

Det er noe som heter “du blir hva du spiser”. Ny måleteknikk viser at oppdrettslaks har mistet 60% av de marine omega-3-fettsyrene på to tiårene. Vi refererer til artikkel i Vest24 publisert i november.

Willy Nerdal er i ferd med å publisere en studie han har gjort som tilsatt ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Gjennom å analysere prøver fra villaks og oppdrettslaks har han funnet ut at fisken er nesten like mye plante som den er fisk, om en ser på fettinnholdet.

Det har lenge vært kjent at fisk er en av de rikeste kildene til Omega-3-fettsyrer. I Nerdal sin studie har han sammenlignet marint omega-3 i oppdrettslaks med innholdet i villaks, i tillegg til å sammenligne disse resultatene mot en studie på oppdrettslaks gjort i 1992.

Hovedfunnene er oppsiktsvekkende, hvor det viser seg at omega-3-fettsyrene i oppdrettslaks er redusert med 60 produsent de to siste tiårene.

Flere professorer ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen mener at dette burde gi et grunnlag for merking av fettinnholdet i oppdrettsfisk.

– En innholdsdeklarasjon vil kunne fungere som pådriver for økt kvalitet, sier Nerdal. 

Therese Hagen